Bukti Kebenaran Bulan Pernah Terbelah Dua

Bukti Kebenaran Bulan Pernah Terbelah Dua (mukjizat Rasullullah SAW)

Pihak The National Aeronautics and Space Administration (NASA) menemui dan mengesahkan terdapat kesan jalur di bahagian di sekeliling permukaan bulan.

Oleh kerana itu, pihak NASA telah menghantar 3 orang angkasawannya ke permukaan bulan untuk membuat kajian yang lebih terperinci dan secara teliti. Setelah mereka membuat kajian, mereka bersependapat dan yakin bahawa bulan pernah terbelah dua.

Setelah hasil kajian ini didedahkan kepada orang ramai, mereka amat terkejut apabila diberitahu bahawa kisah bulan terbelah dua ini telah diceritakan dan terkandung di dalam kitab suci Al-Quran kira-kira 1400 tahun yang lalu.

Jika kita masih ingat lagi, Nabi Muhammad SAW pernah menunjukkan mukjizat membelah bulan. Peristiwwa ini berlaku apabila Nabi Muhammad SAW menunjukkan bulan terbelah dua kepada orang kafir Quraisy ketika mereka meminta bukti kenabian. Wallahu’alam.

Kenyataan pihak NASA:
“Kami mendapati secara pasti dari batuan-batuan yang terpisah terpotong di permukaan bulan sampai di dalam (perut) bulan. Maka kami pun meminta para pakar geologi untuk menelitinya, dan mereka mengatakan, Hal ini tidak mungkin telah terjadi kecuali jika memang bulan pernah terbelah lalu bersatu kembali”

Penemuan pertama ditemukan 200 tahun yang lalu dengan sebuah teleskop kecil, ada 3 lekukan (rilles) nampak di permukaan bulan yang berlainan jenis.

Telah hampir saat (kedatangan hari kiamat) dan terbelahlah bulan. Dan kalau mereka (kaum musyrik Mekah) melihat sesuatu mukjizat, mereka berpaling ingkar sambil berkata: (Ini ialah) sihir yang terus menerus berlaku. (Surah Al-Qamar – 1 & 2)

Bukti Jelas Bulan Pernah Terbelah Dua1

Bukti Jelas Bulan Pernah Terbelah Dua2

Bukti Jelas Bulan Pernah Terbelah Dua3

SUBHANALLAH

Iklan

10 PESAN ALLAH SWT KEPADA NABI MUSA AS

10 PESAN ALLAH SWT KEPADA NABI MUSA AS

.
Abul-Laits Assamarqandi meriwayatkan kepada sanadnya dari Jabir bin Abdillah r.a. berkata Rasulullah S.A.W bersabda :
–  “Allah S.W.T. telah memberikan kepada Nabi Musa bin Imran a.s. dalam alwaah 10 bab :
1·  Wahai Musa jangan menyekutukan aku dengan suatu apa pun bahwa aku telah memutuskan bahwa api neraka akan menyambar muka orang-orang musyrikin.
2.  Taatlah kepada-Ku dan kedua orang tuamu niscaya aku peliharamu dari segala bahaya dan akan Aku lanjutkan umurmu dan Aku hidupkan kamu dengan penghidupan yang baik.
3·  Jangan sekali-kali membunuh jiwa yang Aku haramkan kecuali dengan hak niscaya akan menjadi sempit bagimu dunia yang luas dan langit dengan semua penjurunya dan akan kembali engkau dengan murka-Ku ke dalam api neraka.
4·  Jangan sekali-kali sumpah dengan nama-Ku dalam dusta atau durhaka sebab Aku tidak akan membersihkan orang yang tidak mensucikan Aku dan tidak mengagung-agungkan nama-Ku.
5·  Jangan hasad dengki dan irihati terhadap apa yang Aku berikan kepada orang-orang, sebab penghasut itu musuh nikmat-Ku, menolak kehendak-Ku, membenci kepada pembahagian yang Aku berikan kepada hamba-hamba-Ku dan sesiapa yang tidak meninggalkan perbuatan tersebut, maka bukan daripada-Ku.
6·  Jangan menjadi saksi terhadap apa yang tidak engkau ketahui dengan benar-benar dan engkau ingati dengan akalmu dan perasaanmu sebab Aku menuntut saksi-saksi itu dengan teliti atas persaksian mereka.
7·  Jangan mencuri dan jangan berzina isteri tetanggamu sebab niscaya Aku tutup wajah-Ku dari padamu dan Aku tutup pintu-pintu langit daripadanya.
8·  Jangan menyembelih korban untuk selain dari-Ku sebab Aku tidak menerima korban kecuali yang disebut nama-Ku dan ikhlas untuk-Ku.
9·  Cintailah terhadap sesama manusia sebagaimana yang engkau suka terhadap dirimu sendiri.
10· Jadikan hari Sabtu itu hari untuk beribadat kepada-Ku dan hiburkan anak keluargamu. Kemudian Rasulullah S.A.W bersabda lagi :
–  “Sesungguhnya Allah S.W.T menjadikan hari Sabtu itu hari raya untuk Nabi Musa a.s. dan Allah S.W.T memilih hari Juma’at sebagai hari raya untukku.”
|

10 Pesan ALLAH yang di jalankan MUSLIM

1. Jangan Menyekutukan Allah SWT

Janganlah kamu adakan ilah-ilah yang lain di samping Allah, agar kamu tidak menjadi tercela dan tidak ditinggalkan (Allah).             (QS. 17:22)
Dan Rabbmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia dan hendaklah kamu berbuat baik pada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berumur lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya perkataan ah dan janganlah kamu membentak mereka dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia.    (QS. 17:23)

2. Berbuat Baik Kepada Kedua Orangtua

Dan Rabbmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia dan hendaklah kamu berbuat baik pada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berumur lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya perkataan ah dan janganlah kamu membentak mereka dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia.    (QS. 17:23)
Dan Kami perintahkan kepada manusia (berbuat baik) kepada dua orang ibu-bapanya; ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah, dan menyapihnya dalam dua tahun. Bersyukurlah kepada-Ku dan kepada dua orang ibu bapakmu, hanya kepada-Kulah kembalimu. (QS. 31:14)
Dan jika keduanya memaksamu untuk mempersekutukan dengan Aku sesuatu yang tidak ada pengetahuanmu tentang itu, maka janganlah kamu mengikuti keduanya, dan pergaulilah keduanya di dunia dengan baik, dan ikutilah jalan orang yang kembali kepada-Ku, kemudian hanya kepada-Kulah kembalimu, maka Ku-beritakan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan. (QS. 31:15)
(sekalipun begitu mereka tetaplah orang tua kita.. perlakukanlah mereka dengan baik..)
Dan (ingatlah), ketika Kami mengambil janji dari Bani Israil (yaitu): Janganlah kamu menyembah selain Allah, dan berbuat baiklah kepada ibu bapak, kaum kerabat, anak-anak yatim, dan orang-orang miskin, serta ucapkanlah kata-kata yang baik kepada manusia, dirikanlah shalat dan tunaikanlah zakat. Kemudian kamu tidak memenuhi janji itu, kecuali sebagian kecil daripada kamu, dan kamu selalu berpaling. (QS. 2:83)
ini termasuk dalam perintah yang diturunkan ke israel..

3. Larangan Membunuh Anak

Dan janganlah kamu membunuh anak-anakmu karena takut kemiskinan. Kamilah yang akan memberi rezki kepada mereka dan juga kepadamu. Sesungguhnya membunuh mereka adalah suatu dosa yang besar. (QS. 17:31)

4. Larangan Mendekati Perbuatan Keji

Katakanlah: Marilah kubacakan apa yang diharamkan atas kamu oleh Rabbmu, yaitu: janganlah kamu mempersekutukan sesuatu dengan Dia, berbuat baiklah terhadap kedua orang ibu bapak,dan janganlah kamu membunuh anak-anak kamu karena takut kemiskinan. Kami akan memberi rezki kepadamu dan kepada mereka; dan janganlah kamu mendekati perbuatan-perbuatan yang keji, baik yang nampak diantaranya maupun yang tersembunyi, dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah (membunuhnya) melainkan dengan suatu (sebab) yang benar. Demikian itu yang diperintahkan oleh Rabbmu kepadamu supaya kamu memahami(nya). (QS. 6:151)
Dan tinggalkanlah dosa yang nampak dan yang tersembunyi. Sesungguhnya orang-orang yang mengerjakan dosa, kelak akan diberi pembalasan (pada hari kiamat), disebabkan apa yang mereka telah kerjakan. (QS. 6:120)
Termasuk diantaranya :  Zina
Dan janganlah kamu mendekati zina; sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji. Dan suatu jalan yang buruk. (QS. 17:32)

5. Larangan Membunuh

Dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah (membunuhnya), melainkan dengan suatu (alasan) yang benar. Dan barangsiapa dibunuh secara zalim, maka sesungguhnya Kami telah memberi kekuasaan kepada ahli warisnya, tetapi janganlah ahli waris itu melampaui batas dalam membunuh. Sesungguhnya ia adalah orang yang mendapat pertolongan. (QS. 17:33)
Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu. (QS. 4:29)

6. Larangan Memakan Harta Anak Yatim

Dan berikanlah kepada anak-anak yatim (yang sudah balig) harta mereka, jangan kamu menukar yang baik dengan yang buruk dan jangan kamu makan harta bersama hartamu. Sesungguhnya tindakan-tindakan (menukar dan memakan) itu, adalah dosa yang besar. (QS. 4:2)

7. Menyempurnakan Takaran dan Timbangan

Kecelakaan besarlah bagi orang-orang yang curang, (QS. 83:1)
(yaitu) orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain mereka minta dipenuhi, (QS. 83:2)
dan apabila mereka menakar atau menimbang untuk orang lain, mereka mengurangi. (QS. 83:3)
Tidakkah orang-orang itu yakin, bahwa sesungguhnya mereka akan dibangkitkan, (QS. 83:4)
pada suatu hari yang besar, (QS. 83:5)
(yaitu) hari (ketika) manusia berdiri menghadap Rabb semesta alam (QS. 83:6)

8. Perintah Berlaku Adil

Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang yang benar-benar penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah biarpun terhadap dirimu sendiri atau ibu bapak dan kaum kerabatmu. Jika ia kaya ataupun miskin, maka Allah lebih tahu kemaslahatan. Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran. Dan jika kamu memutar balikkan (kata-kata) atau enggan menjadi saksi, maka sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui segala apa yang kamu kerjakan. (QS. 4:135)
Dan janganlah kamu dekati harta anak yatim, kecuali dengan cara yang lebih bermanfaat, hingga sampai ia dewasa. Dan sempurnakanlah takaran dan timbangan dengan adil. Kami tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar kesanggupannya. Dan apabila kamu berkata, maka hendaklah kamu berlaku adil kendatipun dia adalah kerabat(mu), dan penuhilah janji Allah. Yang demikian itu diperintahkan Allah kepadamu agar kamu ingat, (QS. 6:152)
Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu daoat mengambil pelajaran.      (QS. 16:90)

9. Perintah Memenuhi Janji

Dan janganlah kamu dekati harta anak yatim, kecuali dengan cara yang lebih bermanfaat, hingga sampai ia dewasa. Dan sempurnakanlah takaran dan timbangan dengan adil. Kami tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar kesanggupannya. Dan apabila kamu berkata, maka hendaklah kamu berlaku adil kendatipun dia adalah kerabat(mu), dan penuhilah janji Allah. Yang demikian itu diperintahkan Allah kepadamu agar kamu ingat, (QS. 6:152)
Dan tepatilah perjanjian dengan Allah apabila kamu berjanji dan janganlah kamu membatalkan sumpah-sumpah(mu) itu, sesudah meneguhkannya, sedang kamu telah menjadikan Allah sebagai saksimu (terhadap sumpah-sumpah itu). Sesungguhnya Allah mengetahui apa yang kamu perbuat. (QS. 16:91)

10. Perintah Untuk Mengikuti Jalan Allah

dan bahwa (yang Kami perintahkan) ini adalah jalan-Ku yang lurus, maka ikutilah dia; dan janganlah kamu mengikuti jalan-jalan (yang lain), karena jalan-jalan itu mencerai-beraikan kamu dari jalan-Nya. Yang demikian itu diperintahkan Allah kepadamu agar kamu bertaqwa. (QS. 6:153)

Katakanlah: Sesungguhnya shalatku, ibadatku, hidupku dan matiku hanyalah untuk Allah, Rabb semesta alam, (QS. 6:162)

|

Justin Bieber Menikmati Hidangan di Kantin YG

g-dragon-psy_1381369256_af_org

Justin Bieber mengambil beberapa waktu luang selama perjalanan ke Korea untuk menikmati makanan di kantin YG yang terkenal.

Sebuah perwakilan YG Entertainment mengungkapkan pada tanggal 10, ” Justin Bieber baru-baru ini mengunjungi markas YGE . Justin Bieber bahkan makan di kantin YG.”

Dikatakan Scooter Braun merekomendasikan pada Justin Bieber untuk mengunjungi kantin terkenal setelah mengunjungi dirinya dengan Psy dan menikmati makanan di sana. Kantin YG juga telah menjadi hot spot bagi bintang film dengan Will dan Jaden Smith yang juga dikabarkan menikmati makan malam tradisional Korea di markas agensi inisebelumnya .

Setelah menikmati makanannya, bulgogi, ikan asin, dan beragam lauk, Bieber juga pergi ke lantai atas ke studio lantai 2 di mana ia berbicara dengan G-Dragon dan Teddy.

Justin Bieber akan menggelar konser pertamanya di Korea di Olympic Park hari ini ( tanggal 10 pukul 08:00 KST ).

Source : Allkpop & koreanindo

Seohyun SNSD Mengucapkan Perpisahan untuk Perannya di ‘Passionate Love’

girls-generation-seohyun_1381324659_af_org

Seohyun SNSD mengucapkan selamat tinggal kepada peran drama pertamanya.

Seohyun berperan sebagai Han Yoo Rim, seorang mahasiswa polos yang akhirnya menjadi cinta pertama dari karakter utama Kang Moo Yeol, di SBS’ Passionate Love ‘.

Seohyun memposting bagaimana perasaannya tentang meninggalkan drama tersebut di situs resmi SNSD.

 

“Yoo Rim! Semuanya, apakah kalian menonton ‘Passionate Love’? Sudah hampir waktunya bagiku untuk mengucapkan selamat tinggal pada Yoo Rim. Aku tidak ingin berpisah sekalipun. Ini adalah pertama kalinya bagiku,  jadi aku memiliki pemahaman yang sedikit dan kurang [di departemen akting]. Namun, aku senang dan gembira karena aku pergi setelah belajar begitu banyak. aku meminta kalian mendukungku untuk terakhir kalinya minggu depan. Anyeong, semuanya. “

 

Source: allkpop & koreanindo

Song Joong Ki Terlihat Lelah di Upacara Penutupan Pelatihan Dasar

song-joong-ki-_1381438420_af_org

Song Joong Ki baru-baru ini menghadiri upacara penutupan pelatihan dasar di pusat pelatihan perekrutan.

Goto fiatas diambil saat Song Joong Ki menghadiri upacara penutupan setelah berhasil menyelesaikan lima minggu pelatihan dasar dan fansnya prihatin tentang penampilannya yang lebih kurus.

Seorang wakil dari korps militer mengungkapkan pada tanggal 5, “Diputuskan untuk menempatkan Song Joong Ki di Divisi 22 Batalyon.”

Batalyon dimana Song Joong Ki telah ditempatkan, melibatkan tentara yang melakukan aksi militer di belakang garis musuh sehingga memerlukan pelatihan lebih intens dari unit umum.

Netizens yang melihat foto-foto terbaru darinya berkata, “Mengapa dia terlihat begitu lelah?” “Wajahnya terlihat begitu kurus,” dan “Ini bagus untuk melihat dia di upacara penutupannya.”

Song Joong Ki diharapkan akan selesai menjalankan wajib militer pada tanggal 26 Mei 2015.

 

Source : allkpop & KoreanIndo

Seohyun SNSD Terungkap Telah Membeli Villa Mewah Seharga 1,2 Juta Dollar di Daerah Gangnam

seohyun_1373007303_20130705_campus10_seohyun

Girls’ Generation Seohyun (22) meski terlambat, dilaporkan ia ada pada daftar orang kaya pemilik real estate di Gangnam setelah membeli villa mewah tahun lalu.

Menurut manajemen aset pembangunan ‘With Us Asset Investment’, Seohyun membeli sebuah villa mewah di ‘Cheongdam Daewoo Members County #5′ (238 ㎡) bangunan di Cheongdamdong, Gangnam pada Mei 2012 dengan harga 1,29 miliar KRW ($ 1.200.000 USD) . Pada saat pembeliannya, Seohyun mengambil pinjaman termasuk Samsung Fire Insurance dan terungkap telah melunasi seluruh pinjamannya secara penuh Februari lalu.

The Cheongdam Daewoo Members County #5 adalah sebuah villa mewah dari tinggi empat lantai dan rumah bagi 19 apartemen (villa), masing-masing dengan 4 kamar tidur dan 2 kamar mandi.

1003312_419035041543051_1756909218_n

seohyun_1381373665_20131009_seohyun_5

Eonnie kita ini sekarang udah dewasa banget deeh.. siip deh buat eonnie.. kami para SONE selalu mendukungmu !!

Fighting !!

J.Y. Park Akan Berbulan Madu Bersama Istrinya ke Fiji Island

J.Y. Park mengikat simpul pernikahan dengan pacarnya yang sembilan tahun lebih muda pada tanggal 10 Oktober di Sheraton Grand Walkerhill Hotel Aston House. Pasangan itu akan berangkat pada tanggal 11 Oktober untuk menikmati bulan madu bersama di Kepulauan Fiji yang indah.  The Fiji Islands adalah hot spot yang tepat untuk bulan madu selebriti, seperti Britney Spears dan Kevin Federline, Nicole Kidman dan Keith Urban, dan bahkan pasangan Korea Lee Seung Chul dan Jang Yoon Jung, serta pasangan Do Kyung Wan.  Selain keluarga, beberapa tamu pernikahan lainnya termasuk Psy, Yang Hyun Suk, Bae Yong Joon, Rain, Baek Ji Young dan suaminya Jung Suk Won, dan tentu saja idol dari agensinya: 2PM, Wonder Girls, miss A, 15&, dan banyak lagi. Pembawa acara adalah aktor Lee Jung Jin, yang juga di JYP Entertainment.  Ketika mereka kembali dari bulan madu mereka, J.Y. Park dan istri barunya akan mendirikan rumah mereka bersama-sama di Guri, Gyeonggi-do.

J.Y. Park mengikat simpul pernikahan dengan pacarnya yang sembilan tahun lebih muda pada tanggal 10 Oktober di Sheraton Grand Walkerhill Hotel Aston House. Pasangan itu akan berangkat pada tanggal 11 Oktober untuk menikmati bulan madu bersama di Kepulauan Fiji yang indah.

The Fiji Islands adalah hot spot yang tepat untuk bulan madu selebriti, seperti Britney Spears dan Kevin Federline, Nicole Kidman dan Keith Urban, dan bahkan pasangan Korea Lee Seung Chul dan Jang Yoon Jung, serta pasangan Do Kyung Wan.

Selain keluarga, beberapa tamu pernikahan lainnya termasuk Psy, Yang Hyun Suk, Bae Yong Joon, Rain, Baek Ji Young dan suaminya Jung Suk Won, dan tentu saja idol dari agensinya: 2PM, Wonder Girls, miss A, 15&, dan banyak lagi. Pembawa acara adalah aktor Lee Jung Jin, yang juga di JYP Entertainment.

Ketika mereka kembali dari bulan madu mereka, J.Y. Park dan istri barunya akan mendirikan rumah mereka bersama-sama di Guri, Gyeonggi-do

Semoga Oppa dan istri oppa Berbahagia ^^